Tohumdan hasata, hasattan da sizlere ulaşıncaya kadar olan bütün aşamalarında, insana ve ekosisteme zararlı kimyasallar girdi, katkı maddesi ve işlem/yöntem kullanılmadan üretilen kontrollü ve sertifikalı ürünler “organik ürün” olarak adlandırılıyor.

Organik ürünler kanun ve yönetmeliklerce tanımlı şartlar dahilinde, tüm süreçte izlenebilirliğin sağlandığı her bir verinin kayıt altına alındığı bir tarım yöntemiyle üretilmektedir.

Leave a comment